CQV LLC Ambassade

VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961

Article 22 – The receiving state may not enter the sending State’s premises unless the head of the sending state mission has consented to it. The receiving State is under special duty to protect the premises of the mission of intrusion, damage, disturbance of the peace and impairment of its dignity. The premises of the mission and means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.


 

Sanctum

1. Met de VBA documenten, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.

 

2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

 

3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.

 

4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!

 

5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.

 

6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.

 

7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.

 

8. De CQV LLC waarden zijn overeenkomstig de 'Waarden Koninkrijk der Nederlanden' welke in zorgvuldige bewaring is genomen!

 

1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur

 

 


Notarieel Register

Actief aangeschreven corporatie D-U-N-S®️ registratienummer Koninklijke Volgcode
Belastingdienst / Ministerie van Financiën 49-022-9476 3SOPKZ804376948
3SRPKN133592764
3SRPKN069932669
Ministerie van Financiën 49-022-9476 3SRPKN699736085
3SOPKZ472830971
Hoge Raad der Nederlanden 49-392-5738 3SRPKN500794531
41-138-7822
Raad van State 49-386-0355 3SRPKN955215604
40-762-0061
Centrale Administratieve Processen 49-022-9476 3SRPKN033096898
3SRPKN940013984
3SOPKZ500670788
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties 41-061-3236 3SRPKN761473452
49-027-9476
49-226-4863
Coöperatieve Rabobank U.A. 40-200-1754 3SRPKN850366079
Koning Willem-Alexander 3SRPKN847480710
3SRPKN189187440
3SOPKZ759751965
3SOPKZ222211350
De Nederlandsche Bank N.V. DNB 40-660-2276 3SOPKZ763640990
48-965-7210
49-357-9190
Nederlandse Vereniging van Banken 41-626-6609 3SOPKZ016627358
ABN-AMRO Bank N.V. 48-938-2060 3SOPKZ398715204
3SOPKZ041715788
Gemeente Gennep 38-601-6468 3SOPKZ595874447
3SOPKZ839652648